Ikoniskt parkeringshus får nytt liv

NK:s parkeringshus Parkaden är det enda bevarade parkeringshuset från den stora cityomvandlingen i Stockholm på 60-talet. P-huset från 1965 ritades av Hans Asplund och är känt för sin speciella fasad med siffror. Med inspiration från parkeringshus i USA utformades Parkaden med slooping floor, våningsplanen sluttar uppför så bilisten kör långsamt uppåt och hittar första lediga plats. Utgång sker snabbt via en spiralbana i det nordvästra hörnet. Fastighetsägaren Hufvudstaden och NK kopplar nu Parkaden tydligare till varuhuset genom förbättrade anslutningar, ny skyltning och NK-butiker i gatuplan. Fasaden rengörs och de kända betongelementen med frilagd ballast av dansk sjösten och marmorkross blir åter ljusa. Huset är blåklassat av Stockholm stad, vilket innebär ett högt bevarandevärde och ställer höga krav på en försiktig hantering. Johan Rittsél är anlitad som antikvariskt sakkunnig.