Parkeringsgarage i bergrummen

De stora bergrummen under Hjorthagen som tidigare inrymt naftalager för Stockholms stadsgasförsörjning är, enligt en idé från Stockholm Parkering, möjliga att bygga om och anpassa för garage. När Norra Djurgårdsstaden byggs ut kommer ett flertal parkeringsanläggningar för arbetsplatser, besöksverksamhet, evenemang och handel att behövas.

Vi har illustrerat hur ett sådant garage kan tänkas se ut, med nya entréer, ramper och hissar. En helt ny entré till garaget från Hjorthagens Idrottsplats planeras, samtidigt som befintliga entréer mot Gasverksområdet byggs om med moderna funktioner enligt Stockholm Parkerings krav. Utmaningen består dels i att sanera efter tidigare verksamhet, dels att hantera entréer och bergrummen så att en effektiv och trygg parkeringsmiljö erhålls.

Stora likheter finns med utformningen av nya tunnelbanestationer, där rulltrappor och hissar är viktiga för god tillgänglighet. Ljussättning, skyltning och materialval är också beståndsdelar i en väl fungerande och välkomnande parkeringsanläggning.

Illustrationer: AIX Arkitekter