Vård- och underhållsplan samt ombyggnad

Den medeltida kyrkan är iståndsatt. Huvuduppgiften var att säkra förhållandet mellan ett nytt värmesystem, medeltida muralmålningar av Albertus Pictor och fantastiska inventarier från alla sekler från och med 1300-talet. Därtill har verksamhetsutveckling, tillgänglighet, brandskydds- och arbetsmiljökrav varit viktiga faktorer. Den välproportionerade och rika miljön har kompletterats med målet att stärka helheten. Tillsammans med experter från myndigheter, konsult- hantverks- och byggsidan har projektet drivits framåt mellan 2008 och 2012, i bästa anda. Samarbetet med församlingen och kyrkan har pågått sedan 1994, då vi upprättade Vård- och underhållsplanen. 2008 medverkade vi som arkitekt, projekt- och byggledare då den medeltida sakristian byggdes om.

Eftersom golven har tagits upp vid tidigare renoveringar, valde vi att ersätta elradiatorerna med en kombination av golvvärme och konvektorer. Inga värmekällor har placerats på väggar med fragment av medeltida måleri. Bergvärmeinstallationen har medfört att djupa markhål har borrats, rör har dragits i den norra kyrkogårdsgången och värmecentralen har förlagts i ett förråd.

För att alla ska kunna vistas i det stora koret har ett nytt lyftbord installerats. Mark och trappsteg vid vapenhuset har ändrats och en ny port som är utåtgående uppfyller brand- och tillgänglighetskraven.

Ösmo kyrka är särskilt vacker för att den visar upp måleri både i valv och på väggar. Alla ytor på murarna och i valven har rengjorts. Bakgrunden rengjordes med Wishab, ett slags radergummi. På det medeltida måleriet har man använt gomma pane som tillretts på plats. Genom tiderna har flera kompletteringar gjorts. Konservatorerna har arbetat under valven i fyra månader.

Det rengjorda kyrkorummets rymd understryks med ny specialritad belysning och vi har återtagit rumssambandet med tornet. Detaljeringsgrad, material och ytbehandling är valda så att tilläggen ska utgöra en ny årsring som både är avläsbar och samspelar med det medeltida rummets helhet. De traditionella materialen kommer åldras med patina. Vi ägnar oss med stort intresse åt ställningstaganden kring huvudsak och bisak, helhet och delar, kvalitet och åldrande, reversibilitet, inklädnad och optimal placering.

Foto: AIX Arkitekter