Attraktiv arbetsmiljö för unga teknikkonsulter

I ett nära samarbete med vår kund utformade vi kontorslokaler och inredning. Med fokus på kvalitet, öppenhet och kreativitet skall inredningen spegla och understödja företagets verksamhet. Genom utformningen ville man skapa en attraktiv miljö för såväl anställda som besökare.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter