AIX lokal arkitekt för Nobel Center

I april 2014 vann David Chipperfield Architects/Berlin tävlingen om  Nobel Center i Stockholm, en ny byggnad för publik verksamhet kring Nobelpriset. Nobelhuset AB utsåg AIX Arkitekter till lokal arkitekt och samarbetspartner till för projektet på Blasieholmen i Stockholm. Uppdraget var att bistå Nobelhuset AB och David Chipperfield Architects i planering och genomförande av Nobel Center. Programarbetet avslutades sommaren 2018.

Hösten 2018 stoppades projektet av den politiska majoriteten i Stockholm.