Nationalmuseum i nytt ljus

Nationalmuseum återinvigdes 13 oktober 2018 efter fyra års ombyggnad. AIX har varit antikvariskt ansvariga under byggnadsarbetet. Trots omfattande ingrepp har den 150-åriga museibyggnadens viktigaste kulturhistoriska värden kunnat bibehållas och i många avseenden återskapas.

Museets ursprungliga planlösning med två centrala ljusgårdar har återskapats och ett nytt hisstorn skapar ett naturligt flöde genom huset. Utställningsytan har utökats och fått ny tematisk scenografi vilket möjliggör dubbelt så många besökare och nästan tre gånger så många verk. Tidigare täckta fönster har åter tagits upp för att släppa in ljus och visa vyerna mot staden. Den bullriga restaurangen i norra ljusgården har ersatts av en stillsam skulpturgård. Den nya restaurangen med specialdesignad inredning är Sveriges största offentliga designuppdrag på flera decennier och involverar en rad formgivare i en unik arbetsprocess. 1900-talets ljusa färgtoner har ersatts av nya, mustiga kulörer inspirerade av ursprungspaletten. Byggnaden är nu mer tillgänglig och uppdaterad med modern teknik.

Våra antikvarier har inventerat och dokumenterat alla golv och olika lager av ytskikt, hundratals dörrar, fönster och stuckrosetter samt medverkat till att de bibehållits, restaurerats och/eller återskapats. Vi har skapat beslutsunderlag, löst problem och utformat detaljer under byggprocessens gång i nära samarbete med Stockholms Målerikonservatorer och arkitekterna på Wingårdhs och Wikerståls.

Nationalmuseum öppnade 1866 efter nära tjugo års byggande. Museet ritades av den tyske arkitekten Friedrich August Stüler som hemvist för de kungliga samlingarna. Museet ansågs av sin samtid som den mest påkostade och bäst uppförda byggnaden i landet efter Stockholms slott. Museet gav sedan upphov till avknoppningar som Historiska och Östasiatiska museet, Livrustkammaren och Kungliga biblioteket och kallas därför ibland Museernas moder. Flera ombyggnader har skett framförallt på 1910-, 1920- och 1960-talen. Men det här är första gången hela huset genomgår en fullständig renovering och ombyggnad.