Modernisering av Nacka kyrka

AIX har under flera år haft kontakt med Nacka församlingen kring underhållsfrågor rörande denna hundratrettio år gamla kyrka. I och med att det ritades en ny inredning i sakristian 2003-2004 började diskussioner föras kring användningen av kyrkorummet och underhåll av ytskikt och de tekniska systemen. Många förändringar har samlats till en medveten gestaltning i och med att förnyelsen av kyrkorummet invigdes den 2 september 2012. 2008-2011 har AIX som generalkonsult upprättat program-, system- och bygghandlingar avs. värmesystem, inredning, ytskikt, ny kororgel och belysning samt stöttat församlingen i kontakter med Länsstyrelsen och Stockholms stift. Under 2004 projekterade vi en restaurering av sakristian där vi kompletterade rummet med nya skåp, omdisponerade el-centralen och återtog ursprunglig färgsättning. I kyrkorummet har vi också projekterat ny ljusdesign.

Kyrkan har stor verksamhet och används veckans alla dagar, ibland för flera olika aktiviteter efter varan dra. Flexibilitet och bättre belysning önskades för att kunna växla mellan nattvard, dop, kör, konserter och begravning nedanför kortrappan. Bekvämare bänkar, lättare åtkomst för städning och bättre akustik önskades. Både platsbesök och vård- och underhållsplanen visade på upprustningsbehov för alla ytskikt. En ny kororgel med många stämmor var planerad i ett sidoprojekt. Inventarier och den nya kororgeln ställde krav på en ombyggnad av värmesystemet som också var i behov av underhåll.

Nacka kyrka ritad av Gustaf Wickman invigdes år 1891. Kyrkan är uppförd i rött tegel med ett västtorn med blinderingar och spira. Kyrkan är en god representant för de arkitekturströmningar som rådde vid sekelskiftet då uttryck från olika epoker lånades och kom att ingå i en ny eklektiskt helhet, delvis med influenser från amerikanska förebilder. Interiören formades av Agi Lindegren. Interiört dominerar mörka snickerier, dekormåleri i kyrkorummet och höga paneler längs väggarna både i kyrkorum och i det rum som idag är sakristia.

Nacka kyrka nominerades till Helgopriset 2013.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter