Ny belysning i Nacka kyrka

Befintlig belysning i kyrkorummet upplevdes som otillräcklig av både besökare och i kyrkan verksamma. Vid körverksamhet behövde tillfälliga stativ bäras ut. Ljuset i koret var otillräckligt för att se de som framträdde där. Malmkronor och vägglampetter var kraftigt bländande och besvärliga ur servicesynpunkt.

Belysningsförslagets målsättning var att uppfylla verksamhetens behov och samtidigt ta hänsyn till kulturella värden. Viktigt var att inte förvanska kyrkorummets karaktär. Över bänkkvarter på ömse sidor om altargång placerades diskreta trefasskenor med små spotlights. Från dessa positioner kunde många belysningsbehov tillgodoses: Ljus mot bänkkvarter, ljus mot apostlar och målerier på väggar, ljus mot orgel och votivskepp, ljus mot verksamhet framför koret och i kortrappa. Genom att välja dolda positioner för belysningen i koret kunde en effektiv men för besökare osynlig förstärkning av ljus mot verksamheten och koret uppnås.

Med en spotlightbaserad funktionsbelysning behövdes inte malmkronor och lampetter för att belysa rummet. Deras funktion blev därmed dekorativ. De lägre ljusnivåerna minskar bländning och gör att ljuskällorna håller mycket längre. Samtidigt uppnås en varm inbjudande atmosfär med en ljuskaraktär som bättre efterliknar den ursprungliga stearinljusbelysningen.

Ljuskällor valdes med hänsyn till energiförbrukning, livslängd och ljuskvalitet. Lösningen blev att använda lågvoltsbaserade ljuskällor. Dessa har en brinntid av 5 000h och genom att ljusregleras ned minst 10% kunde brinntiden fördubblas till ca 10 000h.

Alla armaturer kan nivåregleras individuellt och belysningen fick ett nytt styrsystem som är scenbaserat. Detta innebär att färdiga balanser mellan olika delar av belysningen kan återkallas med tryckknappar på en touchskärm.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter