Modernt och industrialiserat träbyggande i Kina

På uppdrag av European Wood, den europeiska skogs- och träindustrins samarbetsorganisation, har AIX sammanställt en rapport kring möjligheterna för modernt och industrialiserat träbyggande i Kina. Den senaste kinesiska femårsplanen nämner återplanteringen av skog som ett prioriterat område. Från centralt håll i Kina framhåller man skogsbrukets möjligheter att från atmosfären ta upp koldioxid. En balanserande effekt till utsläppen från kol- och oljekraftverk för elproduktion. En ökad skogsareal i Kina berör också ett mycket gammalt problem med jorderosion. Alla har säkert någon gång hört talas om Gobiöknen, en under historien ökad utbredning av ofruktsam mark. På lång sikt finns visionen om inhemskt kinesikt skogsbruk, i förlängningen även en egen träindustri.

Vår utredning för European Wood fokuserar kring tillverkningen av trämoduler med utgångspunkt från s.k. cross laminated timber. Modulerna är anpassade för olika planlösningar, lägenhets- och hustyper. Modulerna är även designade för rationell transport som platta paket i internationella 40 fot containers och oceangående containerfartyg. Principen för prissättning av de prefabricerade trästommarna är en lägenhet, en container. Det innebär rationell och konkurrenskraftig hantering från tillverkningsindustri till byggplats.

Rapporten ”Modular Timber Housing Container Concept” innehåller förslag till stadsplan och arkitektur för en ”Timber Structure Multi Floor Apartment Block Role Model”. 204 lägenheter i upp till åtta våningars hus för ett planerat Sino-Swedish Demo Area i Caofeidian Eco City, Tangshan Bay, vid kusten, 250 km öster om Peking.

Illustrationer: AIX