Antikvarisk förundersökning av Manillaskolan

På uppdrag av Statens fastighetsverk (SFV) har AIX utfört en antikvarisk förundersökning av Manillaskolan. Hyresgästen, för vilken huset byggdes, ska flytta och de nya hyresgästerna önskar vissa förändringar. Förundersökningen har innefattat en kultur­historisk inventering av alla byggnader, genomgång och sammanställning av arkiv­material samt beskrivning och bedömning av byggnaderna och deras kulturhistoriska värden. Historiskt bild-, kart- och ritningsmaterial har använts i samspel med inventeringen för att utreda Manillaskolans byggnadshistoria.

I anläggningen ingår huvudbyggnad, gymnastikbyggnad, slöjdbyggnad, förrådsbyggnad i trädgården och tidigare avträde.

1817 grundade Pär Aron Borg Institutet för dövstumma och blinda på platsen och 1860-64 uppfördes huvudbyggnaden som skola för dövstumma med internat för både lärare och elever. Den stora institutionsbyggnaden i nyrenässans ritades av arkitekten Johan Adolf Hawerman. Den höga tornkrönta mittbyggnaden innehåller en kyrksal som sträcker sig över två våningar, i trapphuset finns trappor och räcken i rikt utsirat gjutjärn. År 1912 påbyggdes ytterligare en våning på skolhuset. 1938 blev Manilla en statlig skola 1979 upphörde den att vara internat. Gymnastikhuset som står norr om huvudbyggnaden ritades av arkitekt E. Jakobsson och invigdes 1870 och används fortfarande som gymnastiksal.

Foto: AIX Arkitekter