Nya Mälardalens högskola i Eskilstuna

AIX har för Mälardalens högskola arbetat med att utforma en varm, inspirerande och modern högskolemiljö för studenter, administration, lärare och forskare. Nya Mälardalens högskola är placerad i centrala Eskilstuna och omfattar 16 000 kvm fördelat på en nybyggnation ritad av 3XN samt ombyggnation av Paul Hedqvists badhus från 1933. Byggnaden skall samla högskolans olika akademier och bli en stark symbol i staden. AIX har i bygghandlingsskedet arbetat med inredningsprojektering vilket omfattar workshops, programarbete, material och färgsättning samt utformning av fast och lös inredning.

Lärmiljöer
Högskolan är utformad för att skapa bästa möjliga förutsättningar för undervisning och lärande. Lärmiljöerna har utformats med utgångspunkt i den senaste forskningen avseende lärande. Det finns en stor variation av utbildningsrum, från stora hörsalar till lärosalar, ALC-salar och mindre seminarierum. Verksamheten har även speciella salar så som studio, verkstäder, sjukrumssalar m.m.

Informella studieytor
Då betydelsen av de offentliga ytorna är viktiga, för studenternas välmående såväl som för studieresultaten, har stor vikt lagts vid studieytor så som grupprum, öppna mötes- och studieplatser, bibliotek, lunchrum för studenter samt en mötesyta för studenter, lärare, studievägledare m.fl.

Bibliotek
Biblioteket omfattar två våningsplan och inryms i Paul Hedqvists byggnadsminnesförklarade badhus. Det är centralt placerat och viktigt för alla på högskolan. På entréplan finns tidskriftsbibliotek, plats för utställning, studieplatser och grupprum. Det nedre våningsplanet sammanbinds av ett auditorium med läsplatser och grupparbetsplatser. Det övre våningsplanet inrymmer bibliotekets böcker, boksamlingar och tidskrifter. Här finns även studieplatser, läsplatser och ett tyst studierum. En viktig del av bibliotekets arbete är studentvägledning och för den verksamheten finns hjälpdiskar, handledningsplatser och handledningsrum.

Kontorsmiljöer
Nya Mälardalens högskola är en arbetsplats för ca 300 personer. Tillsammans med MDH har AIX utfört workshops för att utifrån verksamhetens behov utforma en arbetsmiljö för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Arbetsplatsen och miljön skall uppmuntra till transparens och kreativitet där det finns plats för gemensamt arbete och utbyten av idéer samtidigt som det är möjligt att hitta plats för återhämtning och enskilt koncentrerat arbete.

Utformning
Handen och tanken – Mälardalens högskola arbetar med att utbilda i design, hälsa och sjukvård samt undervisning. Det är yrkesområden som förenar det intellektuella tänkandet och den kunskap som finns i hantverket och handen. Därför har det i formgivningen varit viktigt att arbeta med ett uttryck där handen och hantverket kommer till uttryck i form av materialkänsla, hantverksmässighet i detaljer och utförande.

Tradition och nytänkande – högskolan förmedlar kunskap men söker ständigt nya erfarenheter. Även detta har varit ett bärande tema för utformningen av miljön. Boken är en viktig symbol för kunskap och den bereds stor plats i utformningen. I utformningen av kontor och lärmiljöer har vi tagit del och implementerat ny kunskap om arbetsplatser och lärande.

Platsen och förankring – Eskilstuna är en gammal industristad med många karaktäristiska tegelbyggnader efter Eskilstunaån. Mälardalens högskola har varit utspridd i en mängd av dessa hus där de bedrivit sin verksamhet. Vid flytt till den nya byggnaden var det viktigt för studenter, lärare och administration att bibehålla känslan av småskalighet och närhet mellan studenter och lärare.

Vid utformningen av den nya högskolan har vi arbetet med värme, variation och småskalighet. I färgsättning av byggnaderna har AIX utgått från industristadens tegelfasad, från det mörkaste järnoxidröda, till det ljusaste blekrosa i de nya delarna. Vatten och blå toner har även varit ett tema.