• Mälardalens högskola, campus Västerås
    • Mälardalens högskola, campus Västerås
    • Mälardalens högskola, campus Västerås

Inredning av matsal och undervisningsmiljöer

För Mälardalens högskola i Västerås har vi projekterat inredning och ombyggnad av campusets matsal Rosenhill samt fyra hörsalar.

Med en ingång som vänder sig mot campusets entrégård välkomnas studenter och personal såväl som närliggande gymnasieskolors elever och allmänhet till Mälardalens högskolas matsal, kallad Rosenhill. Studentmatsalen var tidigare sliten och man stördes av både skramlig akustik och en stökig visuell miljö. I nära kontakt med högskolan och restauratören gestaltade vi en attraktiv matsal för studenter och personal som samtidigt kan tillmötesgå restauratörens önskan om att nå ut till en bred publik.

AIX arbetade med nya flödesscheman för att styra upp den otydlighet som matsalen led av initialt. Med ett scenografiskt grepp om blånande berg knöt vi ihop behovet av akustiska och visuella åtgärder. Tillägg av växter och en mjuk kulörsättning skapade en lugn och vacker miljö där både studenter, personal och restauratör kan trivas.

I nästa delprojekt för campus Västerås projekterade vi ombyggnad och inredning av fyra hörsalar. I samband med ombyggnaden behövde även belysning och AV-utrustning ses över. I samarbete med el-konsult tog vi fram en ny lösning för undertak och belysning för salarna. Den nya AV-utrustningen infogades i samarbete med högskolans AV-konsult.

Högskolan önskade två av hörsalarna för traditionell hörsalsundervisning där den undervisande personalen har sin plats vid lärarbord framme i salen och studenterna fördelas i resterande rum på gradänger. Med bättre fördelning av mittgångar och nya stolar har vi skapat väl fungerande klassiska salar.

Med inspiration från ett lärosäte i Danmark utformade vi de andra två salarna för en aktivare form av undervisning där fokus ligger på studenternas deltagande och grupparbete. För detta behövde de befintliga gradängerna byggas om och vi valde smala fasta bord med tillhörande rörliga stolar. Studenterna kan på så vis växla mellan uppmärksamhet framåt i salen och mot de grupparbeten som möjliggörs när varannan gradäng vänder sig om. Resultatet har blivit mycket lyckat och omtyckt av både lärare och studenter.

Vårt gestaltande grepp var att bejaka träslaget furu, som är ett av campusets återkommande och framträdande element. Med noga avvägda kulör- och materialval kontrasterar och lyfter de nya hörsalarna den befintliga byggnaden och blir ett harmoniskt tillägg.