• Brasserie Luzette

Antikvariskt uppdrag för brasserie Luzette

AIX Arkitekter AB har under många år haft Jernhusen AB:s förtroende att arbeta med Stockholms central, nordens största resecentrum med genomströmning av närmare 250 000 människor per dygn.

Stockholms centralstation invigdes 1871, arkitekt var Adolf Wilhelm Edelswärd. Genom den då färdigställda sammanbindningsbanan knöts de norra och södra stationerna samman och staden fick en central station. Centralen har under sina snart 150 år kontinuerligt anpassats efter nya tider och krav, den komplexa anläggningen är och har alltid varit i ständig förändring. De största omdaningarna är ombyggnaden 1925-28 då bland annat Centralhallen tillkom och ändringarna i slutet av 1950-talet då anläggningen knöts samman med tunnelbanan och fick ett undre gångstråk. Stockholm central är sedan 1986 skyddat som byggnadsminne.

Ett av våra uppdrag för Jernhusen är antikvarisk medverkan, förundersökning och dokumentation för Norra ankomsthallen, skapad av Folke Zetterwall 1927. AIX byggnadsantikvarier har i samarbete med Tengbom och konservatorer återställt hallen till dess ursprungliga utseende. Jonas Bohlin har sedan formgivit inredningen på brasserie Luzette.