• stadsplanering-i-Uppsala

Stadsutveckling i Uppsala

Uppsala växer och flera utkantsområden införlivas i staden. I norr utvidgas Luthagen kring Börjetull. Den nya planen för Två Torn omfattar ca 1 000 nya lägenheter i varierande upplåtelseform. Gestaltningsidén utgick från att blanda Luthagens karaktär, med hus i varierande höjder, material och kulörer, med intryck från samtida internationell stadsbyggnad. Det offentliga rummet betonas genom en entréplats längs huvudstråket Börjegatan och en fotgängarpassage till en kvarterspark. Planen antogs i september 2009. Uppdraget föregicks av parallella uppdrag där vi samarbetade med AJ Landskapsarkitekter AB.

Nytt bostadskvarter i Uppsala

Kv Cementgjuteriet 

Illustration/foto: AIX Arkitekter/AJ Landskapsarkitekter AB