Antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning

Luma lampfabrik vid Hammarby Sjö är ett av landets främsta industriminnen och ett av de första exemplen på funktionalistisk arkitektur i Sverige. Fabriken anlades 1929-30 av Kooperativa förbundet och ritades av deras eget kontor under ledning av Arthur von Schmalensee och Eskil Sundahl. Verksamheten expanderade och anläggningen byggdes ut under främst 1930- och 40-talen. Hus 16 byggdes 1940 och inrymde hårdmetallfabrik, hus 27 uppfördes 1945 som molybdenfabrik och hus 19 anlades 1946 som lagerbyggnad för järnmanufaktur och maskiner.Glödlampstillverkningen flyttades till Kalmar 1971 och KF sålde fastigheten 1991. De flesta byggnaderna har i dag fått nya funktioner men några står sedan länge obrukade däribland hus 16, 19 och 27. AIX Arkitekter AB har tagit fram antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning i samband med planerna att bygga om de tre husen till bostäder.

Foto: AIX