Ny kommunal skola och förskola

På Sickla Udde i Hammarby sjöstad har AIX ritat en helt ny kommunal skola för 540-600 elever i årskurs F-6 och förskola. Invigning ägde rum i januari 2014.

Tegelfasaderna är murade på plats i fält av olika varierade tegelskift, en modern fasad inspirerad av den tegelornamentik som präglar många av Stockholms skolor genom historien. De stora, generösa ljusinsläppen skapar ljusa lokaler. Skolgården utförs i flera nivåer upp mot Ekbacken. För att få till mer utomhusyta på en begränsad tomtyta har även en terrass på taket anordnats för utomhuspedagogik och lek. Skolan har uppnått Miljöbyggnad Guld och nominerades 2014 till Årets Stockholmsbyggnad av Stockholms stad.

Foto: AIX Arkitekter