Forskning och undervisning i Linköping

Translationellt Medicinskt Centrum, TMC, Linköpings Universitet

Programskiss och projektering 2010-2012 av en ny anläggning för försöksdjur i södra delen på Campus Valla. Laboratoriet är på ca 1200 m2 LOA i markplan och innehåller även lokaler för Katastrofmedicinskt centrum. Anläggningen inflyttades i februari 2013.

Barriäravdelning för smådjur, CBR4

Programskiss och systemhandling 2011-2012 avseende nybyggnad för infekterade smådjur, skyddsklass 3, vid Linköpings universitet, Campus Valla.

LiUX-lab

Programskiss och tomtutredning ca 18000 m2 generella laboratorier för Linköpings Universitets räkning på södra delen av Campus Valla. 2010.

Katastrofmedicinskt centrum, KMC

Programskiss för ett nytt undervisningshus för KMC på södra Campus Valla genomfördes 2010 med efterföljande projektering under 2012. Byggnaden är på ca 2800 m2 BTA i två plan och har förbindelsegång till försöksdjurlaboratoriet TMC. Inflyttning är beräknad till augusti/september 2013.

Försöksdjurenhet vid Linköpings Universitetssjukhus

Programhandling och projektering 2010-2012 för nybyggnad av laboratorier och djurlokaler innefattande en skyddsklass 3 avdelning, ca 2000 m2 LOA, överst i ett nytt parkeringshus. Inflyttning 2014.

Akvatiskt Lab vid Linköpings Universitetssjukhus

Bygghandlingar för ombyggnad av 60 m2 befintlig labmiljö till laboratorium för forskning på zebrafiskar och grodor. 2011- 2012. Inflyttad 2012.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter