• ny-teaterteknik-Helsingborgs-stadsteater

Omgestaltning av Helsingborgs stadsteaters studioscen, Lillan

Vi har varit engagerade i olika ombyggnadsprojekt och teaterteknikprojekt på Helsingborgs stadsteater sedan 2002. Det senaste projektet är en total omgestaltning av teaterns studioscen, ”Lillan”, med tillhörande publika utrymmen. Lillans omgestaltning förde med sig förändringar i stora delar av hela teatern eftersom så många angränsande funktioner och rum berördes. Den nya salongen har förstorats och rymmer nu ca 170 personer. Ny teaterteknik gör det möjligt att snabbt iordningsställa olika spelplatser som proscenieteater, gatuteater och mittemot-teater.

Foto: David Skoog