Antikvarisk medverkan/Kulturhistorisk inventering

Södra Lidingöbanan anlades 1914-1916 på initiativ av AGA:s dåvarande VD, den välkände ingenjören och uppfinnaren Gustaf Dalén. Stationerna och hållplatserna försågs med små stationshus av trä. De utformades i en sirlig jugendstil, med många likheter med den samtida villaarkitekturen.

Projektet Spårväg City handlar om en omfattande upprustning av Lidingöbanan i samband med att den även kommer att byggas ihop med Djurgårdslinjen i Stockholm. AIX Arkitekter har inför den planerade upprustningen och moderniseringen av Lidingöbanan genomfört en byggnadsinventering och kulturhistorisk karaktärisering av de ursprungliga stationshusen. Dessutom har en historisk/teknisk utredning genomförts som behandlar status på stationshusen samt möjligheten att kunna flytta dem till nya positioner i de kommande stationsmiljöerna.

Foto: AIX Arkitekter