Det dolda måleriet på Läckö slott

I en anbudstävling med hård konkurrens har AIX Arkitekters utställningsgrupp tillsammans med vår samarbetspartner Velourfilm vunnit uppdraget att levandegöra det dolda måleriet på Läckö slott.

Läckö slott är ett besöksmål för många turister under sommarhalvåret. Det är en del av det Svenska kulturarvet och har utvecklat och byggts om genom århundradena. I slottet finns måleri från tidigt 1500-tal och framåt. Det är lager från olika tidsepoker, dolda målningar som ögat ej kan se och måleri med symboler och sentenser som besökarna idag inte kan tolka.

Vårt uppdrag innebär att levandegöra och lyfta fram berättelsen om det dolda måleriet. I projektet vill vi med formgivningen och den tekniska plattformen hitta nya sätt att berätta. Vi eftersträvar en dialog med besökarna där de själva är aktiva.

I slottets salar och i ett av tornrummen berättas om måleriets berättelser, funktioner, tekniker och tolkningar. I de rikt utsmyckade salarna vill fånga besökarens uppmärksamhet. Med skyltar där vi plockar upp ornamentik från rummet väcker vi tankar kring måleriets betydelse då i relation till hur vi lever idag. I tornrummet som i kontrast till det övriga delar av slottet inte är bemålat förhöjer vi den rumsliga upplevelsen. Utställningen utmanar besökarna som själva får upptäcka och utforska rummet och de rumsligheter som vi placerat där. Med ord, bild, ljud och film kan besökaren närma sig berättelsen om måleriets betydelse, material, och bevarande. Besökarna kan bekanta sig med slottets ornamentik och själva komponera på vår magnetvägg.

Utställningen har producerats i nära samarbete med: Stiftelsen Läckö slott
Statens fastighetsverk (Velourfilm Ritator Visual Act)

Foto: AIX