De två första kvarteren i Söderdalen

I anslutning till Jakobsbergs centrum har vi gjort stadsutvecklingen för Söderdalen som tidigare var ett bullrigt industriområde. Vi har även ritat de två första bostadskvarteren i stadsdelen med intentionen att skapa en varierad stadsmiljö med hemkänsla. Kvarterens gårdar öppnar sig mot lokalgatorna och parken för att skapa känslan av grönskande trädgårdstad.

Området började byggas i norr, nära pendeltågsstationen i Jakobsberg och de första etapperna omfattade 147 lägenheter i varierande storlekar. Vi har fokuserat på att skapa bostäder av hög kvalitet till en rimlig kostnad. Husens höjd varierar mellan fyra och sex våningar för att skapa variation och småskalighet. Varje trapphus får sin egen identitet. I bottenvåningen är det förberett för lokaler i olika lägen. I nordväst planeras en restaurang, där ett torg möjliggör uteservering i kvällssol.

Innergården har en varm gul puts och längs med dessa fasader går balkonger med vita pinnräcken. Mot Frihetsvägen och Järfällavägen har de åtta trapphusens fasader olika mörkare, mustiga kulörer. Balkonger och franska balkonger mot huvudgatan ger ett välkomnande intryck.

Projektet har genomförts i samarbete med GRAD arkitekter.

Foto: Peder Lindbom, AIX