Upprustning av entré och trapphus

Byggnaden uppfördes 1924 – 1926 efter ritningar av arkitekt Harald Wadsjö tillika byggherre på del av den f.d. tomten för garvare Lundins verksamhet.

Uppdraget omfattade, färgundersökning, färgsättning, beskrivning och upphandling av bygg-, el- och måleriarbeten. Vi ansvarade även för samordning, kontroll och medverkan vid besiktning.

Färgsättningen i trapphusen är gjord i klassisk 1920-talsstil. Målet var att ge väggarna en färgsättning som i karaktär kunde mäta sig med det ursprungliga utförandet. Belysningen kompletterades, både i trapphuset och utvändigt vid entré och på gård.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter