Små lägenheter till låg hyra i Hammarby Sjöstad

En markanvisningstävling utlystes 2003 med syfte att tillföra Hammarby sjöstad billiga hyreslägenheter. Vi fick uppdraget efter att ha föreslagit en kvartersbebyggelse som kopplade samman sex punkthus, tätt mot omgivande gator och öppet mot parksidan i sydväst. Det löste problemet med trafikbuller och gav smala husvolymer med väl genomlysta och yteffektiva lägenheter. Husen är i fyra till sju våningsplan och rymmer 110 lägenheter om 2-3 rum och kök. I gatunivå finns restaurang och lokaler och mot gården en förskola. Gården är underbyggd med garage. Fasaderna är i puts, kulört puts mot omgivning och vit mot gården. Inflyttning skedde 2006.

Foto: AIX Arkitekter