Flerfunktionshus vid hamnen i Malmö

Under våren 2007 utlyste Malmö stad en markanvisningstävling om en strategiskt viktig tomt i stadens förnyelse. Platsen ligger centralt i omedelbar anslutning till inre hamnen. Som ett av fyra förslag valdes vårt och NCCs ut för vidare bearbetning i form av en inbjuden tävling. Förslaget omfattar 15 000 kvm butikslokaler, restauranger, spa, studios för utställningar och kulturaktiviteter samt kontor och bostäder. Vår idé var en ensemble vertikala byggnader med konkaviteter i planform som skapar solbelysta publika rum för möten och aktiviteter. I utformningen lade vi stor vikt på koncept för energihushållning och miljöteknik.

Illustration: AIX Arkitekter