Nybyggnad av 100 lägenheter i två kvarter

Projektet ingår i den pågående förtätningen av stadsdelen Solberga Älvsjö. På uppdrag av Svenska Bostäder har vi ritat underlag för detaljplan samt projekterat nybyggnad av ca 100 lägenheter med hyresrätter fördelade på två kvarter. Kvarteren formas av hus i 3-5 våningar. Lägenheterna varierar i storlek från 1-5 rum och kök och har genomgående väl nyttjade ytor. Friliggande gallerier mot gårdarna, binder samman husen till en kvartersform och leder till balkong och bostadsentré. Kulörta glasskivor ger Kv Skohornets lägenhetsentréer identitet och återspeglar ljus på de vita putsade fasaderna. För Kv Sylklacken valde vi ett ofärgat glas i kombination med en dämpat blå putsfasad. Byggstart var i september 2007 och inflyttning skedde under hösten 2008.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter