Ny kontorsbyggnad i västra delen av Hammarby sjöstad

Hela kvarteret Skeppshandeln utgör i viss mån en portalbyggnad för kvartersstrukturen i västra delen av Hammarby Sjöstad. Kvarteret Skeppshandeln och det intilliggande kvarteret Båtturen utgör tillika en pendang till Luma-fabriken och har hämtat inspiration därifrån till fönstersättning och rytmisering av dessa. Närheten till Hammarby Allé, vattnet och Värmeverket präglar kvarteren och gestaltningen har tagit avstamp även i detta.
Skeppshandeln 2 föreslås ha huvudsakligen trämaterial i fasaderna för ett intimt, mustigt och maritimt uttryck, med anspelning på närheten till Hammarby Sjö och byggnadens placering djupare in i kvartersstrukturen.

Illustrationer: Tomorrow