Två bostadsrättsföreningar med totalt 217 lägenheter

I utbyggnaden av Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad har vi ritat Kv Sjöresan 1 och 2. Projektet är uppdelat på två bostadsrättsföreningar, HSB och Peab. De flesta av de nya bostadshusen har sjöutsikt och ligger ovanpå ett befintligt hamnmagasin som efter ombyggnad rymmer lägenheter, lokaler och 200 p-platser. Som en del av ambitionen att bevara den forna tidens hamnkvarterskänsla har man istället för traditionella terrasser utformat gården som en stor brygga i form av ett trädäck där det bildas flera ”halvprivata” rum. Kvarteret är mellan sju och nio våningar och totalt 32 000 kvm BTA.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter