• Kv Morviken

Flerbostadshus i massivträ

Underlag för detaljplan- bygglovritningar och förfrågningsunderlag för 24 lägenheter, förskola och parkeringsgarage. Projektet inleddes med en inbjuden workshop i Åre i början av januari 2006. Fem arkitektkontor lämnade tillsammans med teknikkonsulter in skisser i anslutning till ett av Årehus presenterat program och en centralt i Åre anvisad tomt för bostäder. Byggnadsprogrammet angav i anslutning till det s.k. Nationella Träbyggnadsprogrammet att husen skulle uppföras med bärande konstruktioner i massivträ. Vårt förslag från workshopen valdes som underlag för fortsatt bearbetning och projektering. Arkitekten utsågs till projekteringsledare för en konsultgrupp som arbetat t o m augusti 2006.

Illustration: AIX