Strandnära bostäder på Kungsholmen

Kvarteret Lycksaligheten ligger utmed Hornsbergs strand, ett stadskvarter med 147 lägenheter. Kvarteret är en del av stadsfronten mot Ulvsunda sjö. En oregelbunden kvartersform formar en större kvartersgård med öppna innerhörn för ljusinsläpp och kontakt mellan gata och gård. Puts i kombination med träskoningar på takvåning och vid balkonger artikulerar fasaderna. Kv Lycksaligheten ingår i ”Kojan”, den första utbyggnadsetappen av den nya stadsdelen, vilken gav staden ett tillskott på 1 100 lägenheter.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter