• Laboratoriet 5
    • Laboratoriet 5

Nytt kontorshus inom byggnadsminne

I anslutning till Gunnar Asplunds institutionscampus SBL och Ingenting har vi ritat ett mindre kontorshus. Det är nyligen färdigställt och hyresgästen inflyttad, det svenska huvudkontoret för läkemedelsföretaget Roche. Huset ligger inom byggnadsminnet vilket har ställt särskilda krav på utformningen. När vi gjorde detaljplanen för hela området tog vi också, i samråd med Länsstyrelsen och kommunen, fram ett gestaltningsprogram, vilket vi nu haft att följa.

Vi har i gestaltningen tagit fasta på viktiga parametrar från omgivningen såsom gult tegel, fönster som hål i mur och enkla men precisa detaljer. Nutida inslag som exteriöra fönstergardiner har vi använt för att särskilja byggnaden från de äldre grannarna och ge det en egen karaktär. Huset har fyra våningsplan över mark, varav det översta är en indragen takvåning med terrass. Entréplanet rymmer reception, lounge och konferensrum. Totalt omfattar huset drygt 4000 m2 BTA. I projektet har våra arkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer och inte minst byggnadsantikvarier bidragit till slutresultatet. Inredningen skapades i samarbete med Strategisk Arkitektur.