Antikvarisk kontroll

Sedan 1930-talet har Riksantikvarieämbetet och Historiska museet haft sina lokaler i kvarteret Krubban. Riksantikvarieämbetet sitter i före detta kasernen för Livgardet till häst som 1936 byggdes om under ledning av riksantikvarien Sigurd Curman. Ombyggnationen var genomgripande med nya bjälklag av betong och en ny planlösning med kontorsrum och mittkorridorer. Byggnaden är idag skyddad som statligt byggnadsminne men har till vissa delar förändrats under 1900-talets senare del. Kvarteret Krubban har anor från 1600-talet. 1805-1817 uppfördes här kaserner och stall med flera byggnader för Livgardet till häst. Kasernetablissemanget var det första i sitt slag i landet och blev förebild för senare anläggningar. Byggnaderna ritades av Fredrik Blom och är ett av landets främsta arkitektoniska verk i empire stil. För ett par år sedan byggdes Östra stallet om för Riksantikvarieämbetets behov och ett stort arkiv byggdes under gårdsplanen. Nu fortsätter lokalupprustningen med huvudbyggnaden där gamla arkivlokaler friställs för ny funktion. Renoveringen innebär att kontorslokalerna delvis byggs om till kontorslandskap och förbättras ur bland annat tillgänglighetssynpunkt. I vissa skyddsvärda rum återställs färgsättningen från 1930-talet.