• Kv. Kolargossen, Brf Ängsätra.
    • Kv. Kolargossen, Brf Ängsätra.

Flerbostadshus med 86 lägenheter

Med ett förslag från AIX sökte Riksbyggen 2004 markanvisning på en mindre nyttjad del av Hagsätra IP, en av Stockholms södra förorter. Ersättning till kommunen för tomtmarken har bidragit till en ny konstgräsplan samt en allmän upprustning av idrottsplats och intilliggande park som blivit en mer välbesökt och därmed tryggare miljö. Förfrågningsunderlaget för de sex bostadshusen utarbetades för att bygga upp till 7 våningar med trästommar. Peab fick entreprenaden med ett anbud där punkthusen offererades med traditionella konstruktioner i stål och betong. Husen med tre lägenheter per våningsplan ger fina bostäder med ljus från två och ibland tre håll. De utstickande trapphusen skärmar från buller som framkallas av närbeläget pendeltågspår. Planlösningarna är hämtade från AIX så kallade bygglåda. I Åre har det kommunala bostadsbolaget Årehus 2008 byggt 24 lägenheter med utgångspunkt från denna systematik. Nyligen har Åre kommun i samarbete med AIX med utgångspunkt från samma systematik tagit fram en stadsplan för 135 lägenheter, ”Brolägdan”, som beskriver hus med trästommar.