Hyresrätter i centrala Uppsala

Längs en av Uppsalas esplanader – Vaksalagatan – planerar Uppsalahem nya bostäder. Vi har gjort en programstudie för ett kompakt kvarter med två mindre gårdar. Sammanlagt ca 125 lägenheter. Mot Vaksalagatan är kvarteret högre, med en volym som är i 5-6 våningar medan sidan som vetter mot Sala backe, en av stadens mer uppskattade bostadsdelar, har småskaligare hushöjder, 2-4 våningar. Den täta strukturen med underbyggda gårdar öppnar för gemensam utevistelse på takterrasser. Därifrån har man utsikt över staden, slottet och Karolina Rediviva. Detaljplaneprocessen pågår, samråd ägde rum under vintern 2014.
Beräknad byggstart 2015

Illustrationer: AIX Arkitekter