• Studentbostäder ungdomsbostäder

Nya yteffektiva ungdomsbostäder

Uppsala växer och behovet av billiga ungdoms- och studentbostäder ökar. AIX har på uppdrag av Uppsalahem ritat kvarteren Kåbo 59:1 och 2. Dessa båda kvarter rymmer tillsammans 264 ungdomsbostäder som upplåts som hyresrätter. Enligt Uppsalahems regler skall man vara yngre än 27 år för att söka ungdomslägenhet men sedan finns ingen övre gräns för hur länge man får bo kvar.

Kvarteren som ligger 3,5 km söder om centrala Uppsala innehåller yteffektiva 1-3 rok lägenheter på mellan 29 och 55 kvm. Lägenheterna nås via trapphus och breda södervända loftgångar som på ett sinnrikt sätt binder samman husen i kvarteren.

Kvarteren har utformats med en medvetet varierad hushöjd. I väster mot Stadsskogen utgörs kvarteret av mindre, lägre volymer och mot Torgny Segerstedts allé håller kvarteret en femvåningsskala. Mot Torgny Segerstedts allé finns möjlighet för en närlivsbutik i bottenvåningen och mot Rosendalsvägen finns förberett för en mindre restaurang.

Kvarteren bildar tre gårdar, två bostadsgårdar samt en gård för parkering. Parkering sker delvis i bottenvåningen på husen.

Byggnaderna får mustiga och klara putsade fasader i gröna och röda kulörer.

Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter