86 nya lägenheter i före detta kontor i Solna

H4/H5 är centralt belägen vid busstorget på Karolinska sjukhusområdet i Solna. Byggnaden ritades ursprungligen av arkitekt Carl Westman och Sven Ahlbom och uppfördes i massivt tegel mellan 1934 och 1938. Huset ligger på fastigheten Haga 4:18 på Karolinskavägen och ägs av Stockholms Läns Landsting och förvaltas av Locum AB.Med en genomgripande ombyggnad omvandlades byggnaden från kontor till bostadshus med 84 moderna lägenheter där de flesta har balkonger mot sydväst. En gemensam takterrass med hänförande utsikt över parklandskapet vid Hagaparken, Solna- och Norra-kyrkogårdarna skapades som rekreativ yta.Ombyggnation med JM i samverkansentreprenad. Inflyttning skedde hösten 2010.Foto: AIX Arkitekter