Ljusa lägenheter runt gård

Tillsammans med Seniorgården AB utformade vi ett varierat stadskvarter som blev belönat med 2:a pris i en markanvisningstävling i Örebro.

Kvarteret ligger vid Hertig Karls Allé och på promenadavstånd in till city. Vår huvudidé var att skapa ett tyst inre gårdsrum, en grön oas i staden. Och att i det skapa en mångfald av rumsligheter med skilda kvaliteter. Två högre stadsmässigt utformade hus i norr och öster möter stadens huvudgator och avskärmar buller. Mot gatan i söder och inne på gården utformas en lägre mer uppbruten bebyggelse av småstadskaraktär. Husen på gården och längs södra gatan är i varierande storlek med två, tre respektive fyra våningar med sadeltak i olika riktningar och ackompanjerar det befintliga gymnastikhuset som bevaras och blir café. Förslaget innehåller 200 ljusa lägenheter med ljus från minst två ofta tre sidor.

Illustration: AIX Arkitekter