Nybyggnad av 115 lägenheter på Södermalm

I omvandlingen av södra Sofia på Södermalm från utkantsområde till innerstad har 1960-talskvarteret Fikonet kompletterats med två nya bostadshus. Byggnadernas placering i gatuliv bevarar gårdarnas ljus och rymd samtidigt som gaturummen förstärks. Två smala punkthus förbinds i sockel- och takvåningarna. Alla lägenheter har hörnläge med goda dagsljusförhållanden och takvåningens lägenheter har generösa terrasser. Totalt tillförs staden 115 nya hyreslägenheter. Vi fick uppdraget efter parallelluppdrag.

Foto: Sten Jansin / AIX