Upprustning av kollektivhus i Stockholm

På Kungsholmen i Stockholm ligger Sveriges första kollektivhus ritat av arkitekt Sven Markelius och byggt 1935. Det var bla Elise Ottesen-Jensen, Skå-Gustav Jonsson och Markelius själv som drev idéerna där det kollektiva till stor del bestod av gemensamma lösningar för det dagliga arbetet i hemmet med såväl barn som hushållstjänster. I huset fanns sopnedkast, tvättnedkast till tvättstuga med anställd personal, daghem med personal både dag och natt, restaurang med mathissar till alla lägenheterna. Allt detta skulle det göra möjligt för kvinnan i familjen att fortsätta vara yrkesverksam, även sedan familjen utökats med barn. Huset hade från början 53 små lägenheter och 4 lite större etagelägenheter. 1938 hade föreningen 21 personer anställda för olika servicefunktioner. Numera är många enkelrumslägenheter ihopslagna men fortfarande finns barnstuga och restaurang kvar i huset. Som Sveriges första bostadshus från funktionalismen blev det byggnadsminne efter den stora restaureringen omkring 1990 som vi ansvarade för. Det har publicerats i en rad olika sammanhang, både i Sverige och internationellt. Vi har sedan slutet av 1980-talet kontinuerligt bistått bostadsrättsföreningen i flera olika upprustnings-, ombyggnads- och restaureringsprojekt.

Foto: AIX