Parkeringshus konstruerat helt i trä

Vid Nygatan i centrala Skellefteå har vi projekterat ett parkeringshus av trä. Byggnaden har fyra plan i trä ovan jord, varav ett i gatuplan för butik och kontor och däröver tre parkeringsplan. Husets stomme, bjälklag, ytterväggar och hisschakt är byggt med limträbalkar och KL-trä. Projektet har väckt stort intresse då det var Sveriges första parkeringshus konstruerat helt i trä. Martinssons i Bygdsiljum tillverkade komponenterna som sedan monterades på plats i Skellefteå.

Inspirationen till p-huset hämtades från de många magasin som fanns i huskvarteren i Skellefteås rutnätsplan, gjord av den legendariske arkitekten P-O Hallman. Varför inte ett magasin av trä för parkering av bilar? Huset har ett överdrivet taksprång mot Storgatan med syfte att markera Storgatans avslut. Nattetid lyser parkeringshuset med ett varmt sken som sipprar ut genom träkonstruktionen. Gatuplanet deltar i det urbana genom att inhysa butik och kontor för Lantmäteriet. Fasaden som vetter mot bostadshuset är täckt med sinuskorrugerade mineritskivor för att öka brandsäkerheten. Skivorna är vertikalt monterade, likt streckkod på varor i butiker.

Parkeringshuset blev 2014 K-märkt av Skellefteå kommun. I Skellefteå kommun används begreppet ”K-märkt” om alla hus, anläggningar och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde vilket är mycket hedrande för ett nytt hus.

I Kv. Ekorren ingår också två bostadshus med sammanlagt ca 30 lägenheter. Dessa har byggts med industriellt tillverkade volymelement i trä.