Flerbostadshus i massiv- och limträ

Vid Nygatan i centrala Skellefteå har vi projekterat bostadshus och parkeringshus av trä, ett 30-tal lägenheter med intilliggande byggnad för parkering och verksamheter. Bostadshusen har byggts med industriellt tillverkade volymelement i trä, medan parkeringshuset uppfördes i KL- och limträ. Såväl trapphus som hisschakt förtillverkades i trä. All installation för VVS utförs i en modul, där kök, WC och badrum samlas med tillgänglighet från svalgångarna.

Husen på fem våningar i norr trappas ner till två våningar i söder och ger tillsammans med omgivande äldre trähus en skyddad gårdsmiljö. Bostadshusen är sammankopplade med svalgångar, varifrån man når de genomlysta lägenheterna.  Invändiga trägolv är oljade och träväggarna är silikatmålade. 

Inflyttning skedde hösten 2009.