SKB flyttar in i Uppsala

Kv. Docenten i Uppsalas nya stadsdel Rosendal ska vara representativt för SKB:s filosofi och tradition av långsiktighet och gemenskap. Det blir dessutom SKB:s första hus i Uppsala. Byggnaden ska främja ett hållbart liv, hysa bra bostäder med kvalitet för en blandning av människor och åldrar.

Rosendal ska få en stadig och stolt avslutning mot väst och Kronoparken. Ett robust hus som kontrasterar mot skogen på andra sidan gatan och som med sitt röda tegel bara kommer bli vackrare med åren. Med ett tornmotiv i nordost annonserar det sig mot Hammarskjölds väg. Volymen trappar sedan av mot söder och öppnar på det viset upp kvarteret mot den intilliggande parken. Volymen är komplex och fasaden gestaltas därför med ett lugnt och tydligt helhetsgrepp, med omsorg om detaljeringen och med en tydlig idé om att upplevelsen varierar med betraktelseavståndet.

Huset möter kraven om ett miljövänligt, socialt och ekonomiskt hållbart stadsliv. Det ska vara lätt att källsortera och leva utan bil. Huset har ett generöst cykelgarage med egen ingång. Cykelgaraget har en flack trappa och ramp. Utrymmen för cykeltvätt och verkstad finns också. I markplan finns en gemensamhetslokal för kalas och hyresgästmöten. Mot gatan ligger butikslokaler och lägenheter med trappor som skapar stadsliv och en levande bottenvåning. Medvetna materialval och tekniska lösningar genomsyrar projektet som även ska klassas till Miljöbyggnad silver.

Förgårdsmarken och gatans upplevelse är viktig. I hörnet ligger en lokal och från entréplanets lägenheter finns trappor direkt ut till gatan. Detta skapar en trygg atmosfär och naturliga möten mellan grannar. Mot gården finns generösa balkonger som framträder tydligt med sina välbearbetade räcken. På gaveln av huset slingrar sig en växtvägg upp för fasaden. Belysning är noggrant studerad för att skapa en trygg och vilsam gård. Hela taken täcks växelvis med växter och solceller. Då gården inte är underbyggd med garage kan växterna åldras och växa till sin naturliga storlek.