Ny silhuett i Midsommarkransen

Kv. Brandstegen 1 ligger mitt emellan två av södra Stockholms mest populära närförorter, Aspudden och Midsommarkransen. Vi vill ta fasta på den småskaliga stadskaraktären som dessa orter präglas av och en tradition att använda tegel på ett hantverksmässigt vis, traditionellt och varierat på samma gång. Känslan blir en slags tidlös arkitektur. Husets läge i korsningen mellan Tellusborgsvägen och Bäckvägen, två av Hägerstens huvudgator, ger platsen offentlighet, det här är ett hus som dagligen kommer att ses av många. Huset är en lamell med tre trapphus som genom vinkelförändringar följer Tellusborgvägens nya, svängda dragning. Det kommer att ge tegelfasaden en naturlig variation genom att ljuset träffar fasaden olika och ger olika skuggningar vid olika tider på dygnet. Sockelvåningen skiljer ut sig genom att ha vertikalt ställda tegelstenar i relief. Om fasaden är anpassad till omgivningen så är taket desto mer avvikande. Vi har valt att forma husvolymen med tre asymmetriska gavlar ut mot gatan så att varje trapphus artikuleras genom var sin gavel. Det ger ett skulpturalt och livligt tak och hela huset ett starkt uttryck. In mot gården domineras fasaden av balkonger. Denna sida av huset är sval, lugn och tyst med kvällssol som silar ned genom lövverket om försommaren. I mötet med berget och husen uppe på Främlingsvägen finns generösa uteplatser närmast fasaden.

Lägenheterna är ljusa och öppna, med de sociala rummen närmast entrén och de privata mer avskilt. I de större lägenheterna ligger kök och vardagsrum i soligt läge längs sydvästfasaden, och har franska balkonger ut mot Tellusborgsvägen. Sovrummen vetter mot gården och några har balkong. Genom att huset vinklar sig längs gatan får en del rum oregelbunden form. Lägenheterna på översta våningen blir någonting extra genom att de får varierande rumshöjd, ibland över 4 meter! Några har loft ovanpå sovrummen och vissa har braskamin. Här och där finns också takfönster vilket är ovanligt i vardaglig bostadsproduktion. De mindre lägenheterna ligger mot gården och de på entréplan har stora uteplatser, invid en gårdsyta som är gemensam för alla grannar. I väster bildas ett litet torg och här finns två mindre butikslokaler. Vi tycker att man kan påstå att huset inte bara bidrar till att göra Tellusborgsvägen till ett tydligare gaturum utan även befolkar gatan och möjliggör ett rikare stadsliv på platsen.