Nytt bostadskvarter i Kallhälls centrum

Kvarteret Bofinken är ett nytt bostadshus beläget i Kallhälls centrum. Kallhäll är en av Järfällas utpekade utvecklingscentra och omvandlas med ambitionen att bli ett attraktivt stationsnära samhälle. Huvudidén med vårt kvarter har varit att skapa en byggnad som samspelar väl med omgivande hus i Kallhäll. En självklar byggnad som är robust och elegant. Fasaden muras av tegel i en ljus, gul kulör och är omsorgsfullt mönstersatt för att skapa variation och ett hantverksmässigt uttryck i fasaden. Den repetitiva fönstersättningen bidrar till byggnadens lugna och sakliga framtoning.

Mot Kopparvägen och Pressarvägen möter kvarteret staden i sju våningar med liv och rörelse i bottenvåningen där cykelrum, lokal/styrelserum, entréer och lägenheternas uteplatser och terrasser samsas. Längs Pressarvägen är huset något lägre med sina sex våningar. I norr skapas en grön och generös gård som gränsar mot en vacker naturkulle med berg i dagen och naturmark bestående av uppvuxna tallar och annan lummig växtlighet.