• Philipshuset-restaurering-och-ombyggnad

Förstudie inför restaurering och ombyggnad av Philipshuset

Philipshuset, bestående av ett kontorshus mot gatan och ett magasin på gården, uppfördes 1930-1931 för Svenska Aktiebolaget Philips efter ritningar av arkitekten Sigurd Lewerentz. Byggnaderna tillhör funktionalismens pionjärverk i Stockholm, men har byggts om i flera omgångar och är idag förhållandevis okända. 2011 fick vi i uppdrag att ta fram en förstudie inför en planerad restaurering av byggnaderna. Samtidigt utreddes möjligheten att omvandla det svåranvända magasinet till bostäder.