Ett robust och romantiskt bostadskvarter

Kv. Alnen 1 i Linköping har liksom hela stadsplanen hämtat sin inspiration från den befintliga Vasastadens äldre, charmigt heterogena stadsbebyggelse med stora variationer i höjd, material och täthet. Huvudidén var att skapa ett robust och vackert stadskvarter med en grön och generös bostadsgård inspirerad av Vasastadens ursprungliga skalor och mått. I norr ingår kvarteret i den nya högre stadsfronten medan kvarteret mot söder har en mer öppen och lägre skala. En karaktärsfull takvåning i aluzinkplåt med kupor avslutar fasaderna mot gatorna. Mot omgivande gator och torg landar kvarteret stadigt i en tydlig sockel i natursten. Fasaderna mot gatorna är utförda i tegel.

Den variation som kvarteret naturligen får genom sina olika höjder tillsammans med öppningarna i söder och väster har vi valt att ytterligare förstärka genom en varierad färgsättning. Tre kulörer: en röd, en ljust grågul och en mörkare gråröd, närmast svart tegelsort, alternativt puts, varieras i kvarteret.

Återkommande kvaliteter i bostäderna är att de är placerade över hörn eller är genomgående med ljus från minst två håll. Kök och vardagsrum ligger i öppet samband med möjlighet till avskiljbarhet, ofta som ett genomgående rum genom lägenheten för att skapa ett socialt rum som tar del av både gatan och gårdens liv.