• Kungliga vänthallen
    • Kungliga vänthallen

Vårdprogram för kungliga väntsalen på Stockholms centralstation

För det framtida nyttjandet av den kungliga väntsalen har AIX på uppdrag av Jernhusen Stationer AB tagit fram ett detaljerat vårdprogram för den exklusiva miljön. Vårdprogrammet vägleder hur utrymmet kan användas och hur det ska skötas om för att dess kulturhistoriska värden inte ska minska.

På Stockholms central har det funnits en kunglig väntsal sedan 1870-talet. Den flyttades till sin nuvarande plats 1904 och fick då en ståtlig inredning i nyrokoko av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall. Väntsalen utökades 1927 och försågs med väggmålningar av Filip Månsson, nya möbler ritade av Carl Malmsten och takkronor levererade från NK. Rummen renoverades under senare delen av 1900-talet och försågs bland annat med nya mattor speciellt formgivna av Gunilla Lagerhem Ullberg, chefsdesigner vid Kasthall.

Kungliga väntsalen skapades främst för att fungera som en ceremoniell miljö där statsöverhuvudet tog emot gästande monarker och presidenter. Sveriges kungahus har än i dag nyttjanderätt till väntsalen men den nyttjas även av fastighetsägaren på ett försiktigt och återhållsamt sätt.