Ombyggnad för nytt museum

Utställningslokaler, arbetsrum och magasin med höga krav på teknisk försörjning, tillgänglighet och säkerhet krävde stora inre ombyggnader i det tidigare kraftigt om- och tillbyggda 1600-talspalatset. Mindre exteriöra förändringar annonserar verksamheten. I samarbete med Tempera Arkitekter.

Foto: AIX