• Kulturskolan

Arkitektur, inredningsarkitektur och teaterteknisk expertis i samverkan

Tumbascenen, sammanbyggd med Tumba gymnasium, ligger i Botkyrka centrum och byggdes 1973. Behovet av en modernisering av Tumbascenen sammanföll och samordnades med behovet av en ny byggnad för Kulturskolans undervisningsverksamhet. Vi engagerades som arkitekter, experter på teaterteknik och som inredningsarkitekter för att skriva och förankra program samt projektera bygghandlingar för renovering, ombyggnad och nybyggnad.

AIX Inredningsarkitekter arbetade med om och tillbyggnaden avseende färgsättning, fast och lös inredning. Projektet omfattade teatersalong, loger, foajéytor, undervisningssalar, omklädningsrum, lärarrum, kontor och pentry. Stor omsorg lades vid färgsättning och möbelval. Med utgångspunkt i ett kulört 70-tal utvecklades färgsättningen i den nybyggda delen. Färgsättningen är avsedd att samspela med och höja verksamheten. Inredningsprojekteringen utmynnade i ett förfrågningsunderlag för statligt ramavtal.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter