• KTH 43:25
    • KTH 43:25

ABE-skolan "Hållbarhetshuset" på KTH Campus

KTH:s campusområde utgör en unik stadsenklav med historiskt och arkitektoniskt intressanta institutionsmiljöer där byggnader och parker tillsammans skapar en tydlig och vacker helhet. Högst upp på Osquars Backe, alldeles intill Erik Lallerstedts äldre campusbyggnader, har vi ritat en ny byggnad i fem våningar plus källare under marknivå till ABE-skolan. Den nya, lätt diamantformade byggnadsvolymen passar väl in bland de närliggande byggnaderna, såväl de äldre som de senare byggda husen. Husdjupet på 17-22 m med 5 våningar möjliggör flexibilitet i utnyttjandet.

ABE-skolans nya byggnad är utförd återhållsamt med en välstuderad detaljering. Fasaderna är utförda i tegel för att harmonisera huset till den befintliga miljön. Vi valde specialgjort tegel från Haga Tegelbruk, Sveriges enda kvarvarande fasadtegelbruk, som omsorgsfullt handmurats på plats. Byggnadens rationella uppbyggnad kontrasterar mot fasadmurens livförskjutningar och fönstersättningen, vilket ger byggnaden ett eget och samtida uttryck.

Byggnaden innehåller flexibla kontorslokaler med en särskilt flexibel bottenvåning för speciella evenemang. Inne i byggnaden möts man av en väl tilltagen takhöjd och en centralt placerad trapphall. På det gröna taket finns solceller och byggnaden blev strax före sommaren klassificerad Miljöbyggnad Guld av Sweden Green Building Council. Sommaren 2017 flyttade de första hyresgästerna in, bland andra KTH SEED – institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, varför byggnaden i folkmun numera kallas Hållbarhetshuset.

Hela ytan söder om nya byggnaden, som tidigare varit en parkeringsplats, får en rejäl ansiktslyftning. Innanför gaturummet tillförs ett efterlängtat grönt parkrum där marknivån mjukt följer terrängen.

Vi är stolta över ABE-skolan, en ny årsring med egen identitet i den levande stadsväv som är KTH Campus.

Byggnaden vann i mars 2018 pris för Årets Fasad på Årets Bygge-galan på Cirkus i Stockholm och nominerades till Årets Miljöbyggnad 2020 av Sweden Green Building Awards.

– Hållbarhetshuset visar att kvalitet och kompetens i alla led lönar sig. Beställare, arkitekter och utförare har uppenbart alla den kompetens, långsiktighet, yrkesskicklighet och noggrannhet som leder till resultat av högsta klass, säger Johan Onno, vd för branschorganisationen SPEF och juruyordförande i Årets Fasad.