• Kry, Gallerian
    • Kry, Gallerian

Koncept för Kry:s fysiska vårdcentraler

Vi har på uppdrag av Kry utarbetat ett koncept för företagets nya verksamhetsområde med fysiska vårdcentraler. Kry är sedan tidigare känd som den främsta representanten för nätbaserad vård och företaget utvecklar nu sin verksamhet med fysiska vårdcentraler. Vårt uppdrag har bestått av två delar, dels att utarbeta själva konceptet för de nya vårdcentralerna och dels att implementera utformningen i de första nya mottagningarna, varav de två första nu är invigda.

Huvudsyftet med det utarbetade konceptet är att säkerställa att utformningen av de nya vårdcentralerna får en enhetlig utformning och en igenkännbar identitet. Konceptet ingår som en tydlig del i den helhet som utgörs av Kry:s olika vårdalternativ: från vårdappen till olika typer av mottagningar. Viktiga moment har varit att skapa igenkänning där lokalutformningen utgör en förlängning av det grafiska uttryck som patienterna känner från den digitala miljön. Vårdcentralen i Gallerian har 10 mottagningsrum och är den första som tillämpar det nya gestaltningskonceptet fullt ut.